Πολιτική Απορρήτου & Ασφάλεια

Καλωσήλθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.cabal.gr
Ο ιστότοπος www.cabal.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης ειδών ένδυσης, που παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω Διαδικτύου (καλούμενος εφεξής και για λόγους συντομίας : ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος), τον οποίο έχει δημιουργήσει και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά η εταιρία με την επωνυμία: Cabal IKE, Μεγάλου Βασιλείου 19-21, Αθήνα, Τ.Κ. 118 54, Ελλάδα, ΑΦΜ:801796396, ΔΟΥ: A΄ Αθηνών, Τ: +30 6945235912 – Ε: info@cabal.gr  

Εφεξής και για λόγους συντομίας, η ως άνω εταιρία θα αποκαλείται «η εταιρία».
Για κάθε επικοινωνία και ερωτήσεις σχετικά με τις παραγγελίες σας, τυχόν διευκρινήσεις ή για υποβολή παραπόνων, μπορείτε να επικοινωνείτε είτε στο  τηλέφωνο:  +30 6945235912 ή στο email: info@cabal.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι νομοθετικές διατάξεις προστασίας πληροφοριών και πελατών κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.
Η ιστοσελίδα www.cabal.gr  είναι απλή και φιλική στη χρήση της, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Σέβεται τα δικαιώματά σας για την προστασία του απορρήτου της ιδιωτικής σας ζωής,  την επιθυμία σας να γνωρίζετε αν και  πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας και τι επεξεργασία τυχόν αυτές θα υφίστανται, καθώς επίσης δεσμεύεται να προστατεύει τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σας γνωρίζουμε ότι οι πληροφορίες που δίνονται εκούσια στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, από εσάς τους χρήστες, χρησιμοποιούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία σας με την εταιρία, την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας για την εκτέλεση των παραγγελιών σας  και σε κάθε περίπτωση, τηρούνται απαρεγκλίτως όλες οι  παραπάνω διατάξεις της νομοθεσίας, σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.cabal.gr    μέσω της ιστοσελίδας του έχουν σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για συγκεκριμένα ανά κατηγορία ή /και είδος προϊόντα   και  να διευκολύνουν τις συναλλαγές των χρηστών/πελατών με την εταιρία.
Το www.cabal.gr  δεν διανέμει σε κανένα οργανισμό, εταιρία ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και τους πελάτες του. Αυστηρά και μόνο σε άμεσους συνεργάτες του το www.cabal.gr μπορεί να δίνει τέτοιες πληροφορίες, κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.

 1. Συλλογή προσωπικών στοιχείων – δεδομένων

Στον ιστότοπό μας συλλέγουμε στοιχεία, όπως τα ακόλουθα:

 • Προσωπικά στοιχεία χρηστών, όπως: το όνομα και το επώνυμό σας, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης,  όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και άλλες προσωπικές πληροφορίες.
 • Πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά ή δημογραφικά στοιχεία του προφίλ σας, όπως η ηλικία, το φύλο, τα χόμπι, τα ενδιαφέροντά σας, ο ταχυδρομικός κώδικας, η πόλη που κατοικείτε, η χώρα. Οι δημογραφικές πληροφορίες δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν συνδέονται με προσωπικά στοιχεία σχετικά με συγκεκριμένο χρήστη.
 • Όνομα παροχέα υπηρεσιών καθώς και ημερομηνία, ώρα και περιεχόμενο οποιωνδήποτε μηνυμάτων έχετε αποστείλει προς εμάς.
 • Διεύθυνση IP και άλλες τεχνικές πληροφορίες που συλλέγονται από τους διακομιστές (servers) που χρησιμοποιείτε εσείς ή οι προμηθευτές σας, όπως πληροφορίες και δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο (π.χ. κεφαλίδες HTTP ιστοσελίδων (ονόματα domain διακομιστών, διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου, τύπος προγράμματος περιήγησης (browser) και γλώσσα), καθώς και στοιχεία για το συγκεκριμένο χρήστη ή συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο). Οι τεχνικές πληροφορίες δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα εκτός εάν συνδέονται με προσωπικά στοιχεία συγκεκριμένου χρήστη.
 • Στοιχεία που σχετίζονται με την πιστωτική / χρεωστική σας κάρτα και άλλα στοιχεία χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων συναλλαγής κατόχου κάρτας, αριθμών καρτών, ημερομηνιών λήξης, διευθύνσεων χρέωσης και κωδικών CVV.
 • Άλλες πληροφορίες που παρέχονται σε οποιαδήποτε εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένης της App) ή εξουσιοδότηση, όπως η τοποθεσία σας, ο τύπος του ακουστικού σας, ο κωδικός UDID (μοναδικός κωδικός συσκευής) και οιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς ή η κινητή συσκευή σας.
 • Τα δεδομένα που αφορούν τις χρήσεις που κάνετε στις υπηρεσίες και άλλες πληροφορίες που μας παρέχονται με οποιονδήποτε τρόπο, σχήμα ή μορφή.
 • Η έννοια της συλλογής προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων και από ένα τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό σας, καθώς και τη συλλογή δεδομένων από πελάτη του www.cabal.gr ή πιθανό πελάτη που σχετίζεται με εσάς (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
 • Στην  περίπτωση που μας παράσχετε εσείς προσωπικά δεδομένα τρίτων, πρέπει να έχετε εξασφαλίσει την έγγραφη συγκατάθεσή τους και να μάς τη γνωστοποιήσετε, αφού προηγουμένως τους έχετε παραπέμψει στις παρούσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων.
 1. II. Χρήση και παραλήπτες των Προσωπικών σας Δεδομένων 

Οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται ενδεικτικώς να είναι οι ακόλουθοι:

 • Οι υπάλληλοι του  www.cabal.gr  που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και την απόδοση των λογαριασμών και των παραγγελιών σας.
 • Παροχείς υπηρεσιών όπως logistics, συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρίες και εταιρίες παράδοσης, πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης πελατών, οργανισμοί που μας βοηθούν σε υπηρεσίες όπως ανίχνευση απάτης και επαλήθευση ταυτότητας, εταιρίες λειτουργίας της ιστοσελίδας, εταιρείες έρευνας αγοράς, υπηρεσίες υποστήριξης, προωθητικές ενέργειες, ανάπτυξη ιστοτόπου, ανάλυση δεδομένων κ.λπ., υπό τον όρο ότι πληρούνται οι όροι ασφάλειας και η εμπιστευτικότητα.
 • Οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας και συλλέκτες χρεών, κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται από το νόμο για να μας βοηθούν με την πιστωτική σας δραστηριότητα
 • Παραλήπτες/τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα για νομικούς λόγους ή λόγω συγχώνευσης/απόκτησης.

Θα αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για νομικούς λόγους ή στο πλαίσιο μιας εξαγοράς ή μιας συγχώνευσης. Βλέπετε παρακάτω για λεπτομέρειες.
Όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να προμηθευτείτε κατάλογο των παρόχων που διαθέτουν τα προσωπικά σας δεδομένα.
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για:

 • Να διαχειριζόμαστε την εγγραφή σας και το λογαριασμό σας στον ιστότοπό μας
 • Να διαχειριζόμαστε τις παραγγελίες σας και τις επιστροφές σας
 • Για λόγους στατιστικής και / ή μάρκετινγκ, για τη βελτίωση των τεχνολογιών μας, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εταιρία μας και την προώθηση διαφημιστικών πληροφοριών από τους συνεργάτες μας και τρίτους προμηθευτές.
 • Να παρακολουθούμε τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα μας με την πάροδο του χρόνου, μεταξύ άλλων, για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και να προωθούμε εμπορικά μηνύματα, γενικές προσφορές, προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών και άλλο περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει.
 • Να προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες προς εσάς. Μπορούμε να αποκτήσουμε τα στοιχεία σας μέσω τρίτων, για παράδειγμα μέσω δικών μας διαφημίσεων που τοποθετούνται σε ιστότοπους που τηρούν αυτά τα τρίτα μέρη. Συλλέγουμε ή / και μοιραζόμαστε ορισμένα στοιχεία σας με τρίτους με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών σας για προϊόντα ή υπηρεσίες και για την παροχή ενημερωτικών δελτίων ή άλλων πληροφοριών. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που παρέχετε εσείς για τη διαχείριση του Λογαριασμού σας.
 • Ίσως επίσης μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με συγκεκριμένα τρίτα μέρη σε άλλες περιπτώσεις, όπως η συμμόρφωση με κάποια νομική διαδικασία, η πρόληψη απάτης ή επικείμενης βλάβης ή/και η διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών μας.
 • Όταν χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για να μας βοηθήσουν στη συλλογή ή επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, συνήθως τους ζητάμε να συμμορφωθούν με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Ωστόσο, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη θα συμμορφωθούν με οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε πληροφορίες σε φορείς επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς φορείς, όπως θεωρούμε απαραίτητο, κατά την κρίση μας, για να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο.

ΙΙΙ. Πηγές Προσωπικών Δεδομένων

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από τις εξής πηγές:

 • Την συμπλήρωση ηλεκτρονικών και έγχαρτων εντύπων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας ή σε ιστότοπο που φιλοξενείται από τρίτους
 • Τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, SMS ή/και άλλες επικοινωνίες
 • Δημοσκοπήσεις και έρευνες
 • Κοινωνικά μέσα όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram, το Pinterest, το YouTube, το Google+ και άλλα
 • “Cookies”, αρχεία εικόνας GIF ενός pixel (που ονομάζονται και “web beacons”), με ανάλυση αρχείων διακομιστή (server log) και με άλλα παρόμοια τεχνολογικά μέσα.

Στις περιοχές της ιστοσελίδας που απαιτούν εγγραφή, μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία για τη δημιουργία του λογαριασμού σας, καθώς και για τον προσδιορισμό συγκεκριμένου περιεχομένου, προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Με τη συλλογή και τη διατήρηση ακριβών στοιχείων, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε την προστιθέμενη αξία εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων.

 1. IV. Τα δικαιώματά σας επί των Προσωπικών Δεδομένων

Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε.
Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, αν είναι εσφαλμένα και να συμπληρώσετε όσα προσωπικά σας στοιχεία είναι ατελή.
Δικαίωμα διαγραφής: το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε ανά πάσα στιγμή, στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο χρειάζεται να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική, ή δεν μας επιτρέπεται πλέον να τα επεξεργαζόμαστε βάσει του νόμου.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: μας έχετε παραχωρήσει το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 • Εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σας, θα περιορίσουμε την επεξεργασία τους για μια περίοδο που θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια αυτών.
 • Εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτίθεστε στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων και αντ αυτού ζητάτε περιορισμό της χρήσης τους.
 • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για να προχωρήσετε σε μια νομική αξίωση.
 • Αν αντιτίθεστε στην επεξεργασία που βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, θα περιορίσουμε κάθε επεξεργασία τέτοιων Προσωπικών Δεδομένων, εν αναμονή της επαλήθευσης του έννομου αυτού συμφέροντος.

Δικαίωμα υποβολής αξίωσης – έχετε δικαίωμα υποβολής αίτησης ενώπιον της Αρχής για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας αρ.1-3 –ΤΚ 115 23
τηλ. κέντρο: 210 6475600 – fax: 210 6475628 –     ιστότοπος :www.dpa.gr
e-mail: contact@dpa.gr, για καταγγελίες: complaints@dpa.gr, για περιστατικά παραβιάσεων: databreach@dpa.gr

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΙΝG

Οποιαδήποτε στιγμή ίσως σας δοθεί η δυνατότητα να εγγραφείτε για να λαμβάνετε επικοινωνιακό εμπορικό υλικό του www.cabal.gr
Το www.cabal.gr σας αποστέλλει υλικό μάρκετινγκ, μόνον εφόσον έχετε συναινέσει να το λαμβάνετε και χρησιμοποιώντας τους προτιμώμενους διαύλους επικοινωνίας. Για να είμαστε βέβαιοι ότι επικοινωνούμε μαζί σας με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε, αν δεν μας έχετε ενημερώσει για τις προτιμήσεις σας, ως προς τον τρόπο λήψης υλικού μάρκετινγκ μέσα σε δύο χρόνια, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη των μηνυμάτων αυτών ανά πάσα στιγμή. Αν δεν ζητήσετε την εξαίρεσή σας, από την λήψη των σχετικών μηνυμάτων μας, θα θεωρήσουμε ότι συναινείτε στην εκ μέρους μας συνέχιση αποστολής σε εσάς προωθητικού μας υλικού με τον ίδιο τρόπο.
Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε προωθητικό υλικό από εμάς, μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας online ανά πάσα στιγμή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ  www.cabal.gr

Προκειμένου να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες μας, παρέχουμε μια ποικιλία υπηρεσιών για προσωπικές αγορές, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πρόσθετων προσωπικών στοιχείων σας με τους συνεργάτες μας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε την εμπειρία σας κατά τις αγορές και να σας παρέχουμε συστάσεις προϊόντων και υπηρεσιών που θα είναι σχετικές με τον τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις σας.
Αντιλαμβανόμαστε ότι ως μέρος αυτής της ενέργειας μπορεί να μοιραστείτε μαζί μας ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές σας συνθήκες ή κάποια γεγονότα, για παράδειγμα τις επετείους και τις ημερομηνίες που είναι σημαντικές για εσάς. Θα διασφαλίζουμε πάντα ότι έχουμε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες ως μέρος της υπηρεσίας προσωπικών αγορών.
Μπορείτε να συζητήσετε αυτές τις ρυθμίσεις και να τις αλλάξετε ανά πάσα στιγμή μιλώντας απευθείας με την ομάδα μας.

ON LINE ΑΓΟΡΕΣ

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα  www.cabal.gr  , συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία και να βελτιώνουμε τη χρήση της σελίδας για να έχετε μια βελτιωμένη εμπειρία ηλεκτρονικών αγορών. Οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν μέσω της διεύθυνσης IP ή μέσω των cookies που έχουν κατέβει στη συσκευή σας. Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies του  www.cabal.gr ανατρέξτε στην Πολιτική cookies.
Όταν πραγματοποιείτε μια αγορά στο  www.cabal.gr συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας ή την επιλεγμένη υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, των στοιχείων επικοινωνίας και της διεύθυνσης παράδοσης). Θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε να πληρώσετε ως επισκέπτης (στο checkout) ή να δημιουργήσετε έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό στον ιστότοπό μας. Για να εγγραφείτε σε έναν online λογαριασμό, θα σας ζητήσουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Θα σας ζητηθεί επίσης να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης . Μόλις δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, αυτός θα χρησιμεύει πλέον ως πλατφόρμα για να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας και για τη λήψη προωθητικού υλικού μάρκετινγκ .

ΔIAΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ EVENTS TOY  www.cabal.gr

Όταν συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό του  www.cabal.gr  ή αν εγγραφείτε για να συμμετάσχετε σε μία από τις εκδηλώσεις μας, είτε μέσω του www.cabal.gr  είτε έμμεσα μέσω τρίτου, θα συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν στη διοργάνωση διαγωνισμών και τη διαχείριση εκδηλώσεων, για να εξασφαλίσουμε την εγγραφή σας σε μια εκδήλωση και για την επικοινωνία με τους νικητές ενός βραβείου. Εάν δώσετε προσωπικά στοιχεία άλλου πελάτη για μία από τις εκδηλώσεις μας, θα θεωρήσουμε ότι έχετε τη συγκατάθεσή τους.

TΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Όπου προβλέπεται από το νόμο, εσείς, οι εκπρόσωποί σας ή οι πληρεξούσιοί σας έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και αίτησης ενός φυσικού ή ηλεκτρονικού αντιγράφου των στοιχείων που τηρούνται για εσάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πηγή των Προσωπικών σας Δεδομένων

 • Αφού εγγραφείτε για το άνοιγμα λογαριασμού online, μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις επικοινωνίας μέσω του Κέντρου Προτιμήσεων, συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας.
 • Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης πελατών του www.cabal.gr   μέσω email στην διεύθυνση : info@cabal.gr (αναγράφοντας “Security and Privacy Enquiry”) ή τηλεφωνικώς : Τ: +30 6945235912
 •  Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την εγγραφή σας όσον αφορά μεμονωμένες ενέργειες προώθησης ηλεκτρονικού μάρκετινγκ μέσω του συνδέσμου “Διαγραφή” (“Unsubscribe”) στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου που λαμβάνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος, μέχρι ένα μήνα, για να καταχωρηθούν οι προτιμήσεις σας στο σύστημά μας, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ενδέχεται να λαμβάνετε ακόμα μηνύματα από εμάς.
Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς, ή να προβείτε σε τροποποίηση ή σε αίτηση διαγραφής στοιχείων που τηρούμε για εσάς, δικαιούστε από το νόμο να υποβάλετε αίτημα υποκειμένου δεδομένων (Data Subject Request). Μπορείτε να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cabal.gr . Σημειώστε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να εξαιρέσουμε ορισμένες πληροφορίες από το αίτημά σας, π.χ. για να προστατεύσουμε το απόρρητο των άλλων ατόμων ή εάν μας επιτρέπεται να αποκλείσουμε στοιχεία για νομικούς ή άλλους λόγους.

ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Επιβεβαιώνουμε πάντα ότι έχουμε λάβει μέτρα ασφάλειας πληροφοριών για να διατηρούμε τα στοιχεία σας ασφαλή. Όταν ζητάμε από τρίτους να εργαστούν για λογαριασμό μας, προτού μοιραστούμε τις οποιεσδήποτε πληροφορίες, ελέγχουμε και επιβεβαιώνουμε  πάντα ότι το άλλο μέρος διαθέτει επαρκή μέτρα ασφάλειας πληροφοριών.
Ουδέποτε κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους, που ενδέχεται να επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εσάς, εκτός εάν έχετε παράσχει σχετικώς τη συγκατάθεσή σας.
Το www.cabal.gr δεν μοιράζεται τακτικά πληροφορίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εάν είναι απαραίτητο, θα το κάνουμε μόνο με τη σχετική προστασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ www.cabal.gr   ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;

Το www.cabal.gr  δεσμεύεται να διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ή όπου έχουμε έννομο συμφέρον να συνεχίσουμε να το πράττουμε. Όπου το www.cabal.gr   δεν χρειάζεται πλέον να λειτουργεί σε μορφή που να χρειάζεται προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία, π.χ. σε περιπτώσεις που πληροφορίες χρησιμοποιούνται για αναλυτικούς και ερευνητικούς σκοπούς ή που τηρούνται πληροφορίες συναλλαγών, θα αφαιρούμε τυχόν προσωπικά στοιχεία σας.
Εάν έχετε ζητήσει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο www.cabal.gr   τότε θα συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να διατηρήσουμε το λογαριασμό σας.
Εάν δεν έχετε εγγραφεί για να ανοίξετε λογαριασμό στο www.cabal.gr  αλλά έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία και τις ειδοποιήσεις προωθητικών ενεργειών του www.cabal.gr  , τότε θα διατηρούμε τα στοιχεία σας, μόνο για όσο διάστημα έχουμε τη συναίνεσή σας για να σας αποστέλλουμε προωθητικό υλικό.
Σε περίπτωση που παραγγέλλετε ηλεκτρονικά στο www.cabal.gr  αλλά πληρώνετε ως επισκέπτης στο φυσικό κατάστημά μας,  διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για την τυχόν εκπλήρωση εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων, όπως επιστροφή χρημάτων και εγγυήσεων (εκτός αν λαμβάνετε και υλικό μάρκετινγκ του  www.cabal.gr , οπότε θα προσθέσουμε αυτές τις πληροφορίες παραγγελίας στο αντίστοιχο αρχείο πελάτη, που διατηρούμε).
Παρακαλούμε, σημειώστε, ότι εάν έχετε εγγραφεί για να ανοίξετε ένα λογαριασμό στο www.cabal.gr , αλλά επιλέξατε να πληρώσετε στο checkout ως επισκέπτης, θα προσθέσουμε αυτόματα την αγορά checkout guest στο λογαριασμό πελάτη.  Η συναλλαγή αυτή δεν θα είναι ορατή στη σελίδα ιστορικού παραγγελιών, καθώς αυτή η σελίδα εμφανίζει μόνο τις παραγγελίες, που γίνονται μέσω της διαδικασίας του εγγεγραμμένου χρήστη.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ;

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, οπότε παρακαλούμε να την επανεξετάζετε σε τακτική βάση. Τυχόν αλλαγές που γίνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα αναρτώνται εδώ. Εάν διατηρείτε έναν Λογαριασμό με την εταιρία μας ή αν έχετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από εμάς ή από την Ιστοσελίδα, θα θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει και αποδεχτεί αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρυπτογράφηση & Ασφάλεια: Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνικών, διοικητικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων κρυπτογράφησης και ελέγχου γνησιότητας σε ορισμένες περιπτώσεις, για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
Παρά τις προσπάθειές μας, κανένας ιστότοπος, εφαρμογή για κινητά, βάση δεδομένων ή σύστημα δεν είναι απολύτως ασφαλές ή “hacker proof”. Μπορείτε να βοηθήσετε να διατηρούνται τα δεδομένα σας ασφαλή λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή κακή χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Cookies και Pixel Tags

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή ενός χρήστη για σκοπούς τήρησης ιστορικού. Tο www.cabal.gr  συλλέγει πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, από το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που εσείς χρησιμοποιείτε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι cookies οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω, μαζί με τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.

 • Cookies λειτουργικότητας της ιστοσελίδας: αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μας, όπως “Προσθήκη στο καλάθι” και “Αποθήκευση για αργότερα”.
 • Cookies στατιστικών αναλύσεων: αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετρήσουμε και να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, βελτιώνοντας τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την εμπειρία των αγορών σας.
 • Cookies προτιμήσεων πελάτη: όταν περιηγείστε ή ψωνίζετε στοwww.cabal.gr , αυτά τα cookies θα θυμούνται τις προτιμήσεις σας (όπως τη γλώσσα ή την τοποθεσία σας), ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την εμπειρία των αγορών σας όσο το δυνατόν πιο απλή και πιο προσωπική για εσάς.
 • Cookies στόχευσης ή διαφήμισης: αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τις προτιμήσεις σας. Περιορίζουν επίσης τον αριθμό των προβολών μιας διαφήμισης και μας βοηθούν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να τοποθετούμε αυτά τα είδη cookies στη συσκευή σας και να έχουμε πρόσβαση σε αυτά, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο στο μέλλον. Αν θέλετε να διαγράψετε cookies, που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, η ενότητα “βοήθεια” στο πρόγραμμα περιήγησης παρέχει οδηγίες για τον εντοπισμό του αρχείου ή του καταλόγου που αποθηκεύει τα cookies.

Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα  Cookies;

Αν δεν θέλετε να δέχεστε cookies από το www.cabal.gr , μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε τα cookies να μην είναι αποδεκτά. Αν επιλέξετε να κάνετε κάτι τέτοιο, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι το www.cabal.gr  δεν θα λειτουργεί πλέον όπως προβλέπεται.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο απενεργοποίησης τους, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα Cookies στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: http://www.dpa.gr.
Όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης (π.χ. Chrome, Internet Explorer, Edge και Safari) σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookies, έτσι ώστε να μην είναι πλέον ενεργά σε όλους τους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που εξηγούν τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies στην αμέσως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Παρομοίως, μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις διαφημίσεων στην κινητή συσκευή σας σε επίπεδο συσκευής. Για παράδειγμα, για να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις διαφημίσεων στο iOS, μεταβείτε στα Settings > Privacy > Advertising > Limit Ad Tracking. Για να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις διαφημίσεων στο Android, μεταβείτε στα Settings > Google > Ads > Opt out of interest-based ads.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, δηλ. προσώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών, εκτός και αν έχουμε τη ρητή έγγραφη γονική συναίνεση. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι συλλέχθηκαν, εκ παραδρομής, προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, αυτά τα διαγράφουμε αμέσως, χωρίς καμία καθυστέρηση.
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε δεν είναι σχεδιασμένες για να χρησιμοποιούνται από παιδιά και ζητούμε από τους ανηλίκους να μην μας υποβάλλουν προσωπικές πληροφορίες και  να μην επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, χωρίς τη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Με βάση τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που μας παρέχετε, μπορούμε να σας αποστείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα καλωσορίσματος. Επίσης, θα επικοινωνούμε μαζί σας απαντώντας στις ερωτήσεις σας, για να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ζητάτε, να αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία ή άλλες ενημερώσεις που ζητάτε και να διαχειριζόμαστε το λογαριασμό σας. Επιπλέον, όταν ανοίγετε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να συναινέσετε ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να λαμβάνετε από εμάς ενημέρωση για τις εγγραφές σας, μηνύματα της συντακτικής ομάδας και διαφημιστικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν οποιαδήποτε στιγμή δεν θέλετε πλέον να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και να λαμβάνετε εγγραφές, μηνύματα της συντακτικής ομάδας και διαφημιστικά μηνύματα, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις λειτουργίες αλλάζοντας τις προτιμήσεις του λογαριασμού σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω για να σας βοηθήσουν σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο λογαριασμό σας.
Αν έχετε έναν Λογαριασμό στη σελίδα μας, τότε κατά καιρούς, και επιπλέον των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή των συνδρομών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς, ενδέχεται να σας στείλουμε και μηνύματα που περιέχουν διαφημίσεις ή άλλο περιεχόμενο που χρηματοδοτείται από τρίτους εμπόρους λιανικής ή επιχειρήσεις (“διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου”). Αυτά τα διαφημιστικά μηνύματα έχουν σαφή σήμανση στη γραμμή θέματος και μια σημείωση στην κορυφή του ίδιου του άρθρου.
Αποστέλλουμε διαφημιστικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους χορηγών. Δεν αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τέτοιους χορηγούς, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Μπορούμε όμως,  να διαθέσουμε σε αυτούς συγκεντρωτικές, μη προσωπικές πληροφορίες, για οποιοδήποτε νομικά αποδεκτό σκοπό.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Εάν αλλάξετε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή εάν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ή την ιστοσελίδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να σας βοηθήσουν με τις αλλαγές στον λογαριασμό σας. Αφού ο λογαριασμός σας κλείσει ή καταστεί ανενεργός, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα στοιχεία σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το www.cabal.gr  έχει έδρα στην Αθήνα, και οι διακομιστές μας βρίσκονται στην Γερμανία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε ή που λαμβάνουμε ως αποτέλεσμα της χρήσης του www.cabal.gr  , ενός λογαριασμού ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και να μεταφερθούν και να υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Αν τα cookies ή άλλο λογισμικό μας εντοπίσει διευθύνσεις IP, που βρίσκονται σε χώρα εκτός Ελλάδας, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες μας.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μια εταιρική αλλαγή, όπως για παράδειγμα συγχώνευση, απόκτηση ή πώληση στοιχείων ενεργητικού, τότε τα προσωπικά σας στοιχεία πιθανότατα θα συγκαταλέγονται στα περιουσιακά στοιχεία, που θα μεταβιβασθούν. Θα ενημερώνεστε για οποιαδήποτε αλλαγή ιδιοκτησίας ή έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων. Μπορούμε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας, ως περιουσιακό στοιχείο, σε μια προτεινόμενη ή πραγματική συγχώνευση ή πώληση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταφορών που γίνονται στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή πτώχευσης) που αφορά το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας ή μέρος μιας εταιρικής αναδιοργάνωσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής ή αλλαγής σχετικής με τη μορφή της εταιρίας μας και τον επ’ αυτής έλεγχο.
Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που σχετίζονται με κάποια προβλεπόμενη ή πραγματική χρηματοδότηση, την ασφάλιση, την πώληση, την εκχώρηση ή άλλη διάθεση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών της στοιχείων, μεταξύ άλλων για τον προσδιορισμό της συνέχισης μιας τέτοιας συναλλαγής ή επιχειρηματικής σχέσης ή την εκπλήρωση οποιωνδήποτε εγγράφων ή άλλων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων προς τα πρόσωπα αυτά.
Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η χρήση και η αποκάλυψη στοιχείων γίνεται σύμφωνα με δικαστική απόφαση, απαιτούμε από τα ενδιαφερόμενα αυτά πρόσωπα και τους διαδόχους να επεξεργαστούν τα στοιχεία σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να τα χρησιμοποιήσουν και να τα αποκαλύψουν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Επικοινωνείστε μαζί μας

για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με την πολιτική απορρήτου και την ασφάλεια, ως ακολούθως:

Με e-mail : info@cabal.gr
Με ταχυδρομείο : Customer care

Cabal IKE, Μεγάλου Βασιλείου 19-21, Αθήνα, Τ.Κ. 118 54, Ελλάδα

Εξυπηρέτηση πελατών

Ευχαριστούμε για τις αγορές σας στο www.cabal.gr  

 

Privacy Policy & Security

Welcome to www.cabal.gr  !

The company established and organized under the laws of Greece and trade name: Cabal IKE, Megalou Vassiliou 19-21, Athens, P.C. 118 54, Greece, VAT:801796396, TAX OFFICE: A΄Athens, Τ: +30 6945235912 – Ε: info@cabal.gr  

respects your privacy rights and is committed to protecting the information we collect from you online.

www.cabal.gr  Commitment To Your Privacy

www.cabal.gr  respects your privacy and your desire to know how your information will be handled and used. This Policy explains how we collect, use and store your information. Using your information in a way that you are comfortable with and keeping your information secure is an integral part of the experience we aim to provide.
www.cabal.gr will ensure that all information protection and customer legislation standards are met when handling your personal information.
The processing of personal data is done in accordance with the provisions of the General Regulation of Personal Data Protection (GKPD 2016/679), the current Greek legislation for the protection of personal data and privacy in the field of electronic communication (Law 3471/2006) and the decisions of the Personal Data Protection Authority.
www.cabal.gr informs you, pursuant to the Regulation (EU) 2016/679 and the relevant GREEK legislation  in force with regard to the protection of personal data, in its capacity as controller, that it processes your personal data, collected either with the submission of an application for the provision of a product or a service, or at a later time, or in the framework of relations and transactions with the www.cabal.gr as set out below:

 1. Personal Data we collect

We may collect the following information:

 • Data such as: your name, addresses, telephone numbers, e-mail addresses, date of birth, username, password and other personally identifiable information;
 • Data regarding your financial or demographic profile information, such as your age, gender, hobbies, interests, zip/postal code or country. Demographic information is not considered personal information unless it is linked to personal information about a specific user;
 • Service provider name and the date, time and content of any messages sent from you to us;
 • IP address and other technical information collected from the servers utilised by you or your vendors, such as information and data that is automatically collected upon visiting the Website (i.e., webpage HTTP headers (home server domain names, internet protocol address, operating system type, browser type and language) and user-specific or aggregate information on what pages you access on the Website). Technical information is not considered personal information unless it is linked to personal information about a specific user;
 • Data related to your Credit/debit card and other billing information, including cardholder transaction data, card numbers, expiration dates, billing addresses, and CVV codes;
 • Other Information provided on any application (including the App) or authorization, such as your location, your handset type, your UDID (unique handset code) and any other information you or your mobile device provides to us;
 • Data concern your uses of the services; and other information provided to us in any way, shape or form.
 • The data collection from you encompasses the data collection from a third party acting on your behalf as well as the data collection from a www.cabal.gr ’s client or potential client associated with you (natural or legal person).
 • In case you provide us with personal data of third parties you must have ensured their consent and have referred them to this Data Protection Information.
 1. Use and Recipients of your Personal Data 

The recipients of your personal data may indicatively be the following:

 • www.cabal.gr employees who are responsible for the evaluation of your requests, the management and the performance of your account(s) and orders.
 • Service Providers such as logistics, transport and delivery partners, providers of customer support related services, agencies which help us with services such as fraud detection and identity verification, website operation, market research companies, support services, promotions, website development, data analysis etc. provided that security conditions and confidentiality have been met.
 • Credit reporting agencies and debt collectors where applicable by law to help us with your credit
 • Third party recipients using Personal Data for legal reasons or due to merger/acquisition. We will disclose your Personal Data to third parties for legal reasons or in the context of an acquisition, or a merger see bellow Business for details.

Where required by applicable law you can obtain a list of the providers possessing your personal data.
Your personal data will be used:

 • to manage your registration and your account on our site
 • to manage your orders and returns
 • For statistical and/or marketing purposes, to improve our technologies, to provide information about our company and to deliver advertising and promotional information from our partners and third party vendors.
 • to track your use of the Website over time for, among other things, enhancing your experience on the Website and providing marketing messages, promotions, offers of products and services and other content which we think may be of specific interest to you.
 • to market products and services to you. We may obtain your information through third parties by virtue of advertisements placed by us on websites maintained by those third parties. We will collect and/or share certain of your information with third parties for the purposes of fulfilling orders for products or services placed by you and for providing you with newsletters or other communications. We may also use information provided by you to manage your Account.
 • We may also share your information with certain third parties in other circumstances, including when complying with legal process, preventing fraud or imminent harm and/or ensuring the security of our network and services.
 • When we use third parties to assist us in collecting and/or processing your personal information, we typically request that they comply with this Privacy Policy and any other appropriate confidentiality and security measures. However, we make no representation or warranty that such third parties will comply with any such request.
 • We reserve the right to release information to law enforcement or other governmental officials as we, in our sole discretion, deem necessary to comply with applicable law.

Sources of Personal Data
We may collect personal information through:

 • the completion of electronic and paper forms found on the Website or on a third-party-hosted website
 • telephone calls, e-mails, SMS and/or through other communications;
 • opinion polls and surveys;
 • social media such as Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Google+ and others;
 • Via “cookies”, single-pixel GIF image files (also called “Web beacons”), Website server log analysis and other similar technological means.

On those areas of the Website that require registration, we may collect information to create your account, as well as to determine specific content, products, and services that may be of particular interest to you. By collecting and maintaining accurate information, we are able to offer you added value personalized services and products.

III. Your rights regarding your Personal Data

Right to access – you have the right to access your personal data we hold.
Right to rectification – you have the right to request rectification of your Personal Data if they are incorrect and supplement your incomplete Personal Data.
Right to erasure – you have the right to erase any Personal Data processed by us at any time, to the extent they are no longer necessary for the purpose for which we need to keep processing them as per the current policy, or we are no longer legally permitted to process them.
Right to restriction of processing – you gave the right to ask us to restrict the process of your Personal data if one of the following applies:

 • If you contest the accuracy of the Personal Data, we will restrict the processing for a period enabling us to verify the accuracy of the personal data;
 • If  the processing is unlawful and you oppose the erasure of the Personal Data and request restriction of their use instead;
 • If we no longer need the Personal Data for the purposes of the processing, but they are required for you to make a legal claim;
 • If you object to a processing based on our legitimate interest, we shall restrict all processing of such Personal Data, pending the verification of the legitimate interest.

Right to file a claim – you have the right to submit an application to the Authority for the Protection of Personal Data, 1-3 Kifissias Ave.-PC 115 23
call center: 210 6475600 – fax: 210 6475628 – website: www.dpa.gr
e-mail: contact@dpa.gr, for complaints: complaints@dpa.gr, for cases of violations: databreach@dpa.gr

Managing Your Marketing Preferences

At any point that you interact with us, you may be given the opportunity to opt-in to receive www.cabal.gr marketing communications. www.cabal.gr will only send you marketing communications where you have consented to receive them and using your preferred channels of communication. To ensure that you are still happy to hear from us, if you have not updated your marketing preferences in two years, we will contact you to remind you that you can opt-out of receiving marketing communications at any time:

 • If you do nothing, we will assume that you are happy for www.cabal.gr to continue to send you marketing communications in the same way.
 • If you have opted-in to receive marketing communications from us, you can manage your preferences online at any time. We have created MY PREFERENCES where you can manage your marketing communications preferences and tell us what you want to hear about and how you want www.cabal.gr to communicate with you.

www.cabal.gr Personal Shopping Services

In order to deliver the best possible customer experience, www.cabal.gr a variety of Personal Shopping services that may involve you sharing additional personal information about yourself with www.cabal.gr experts so that we can tailor your shopping experience to provide you with recommendations of products and services that may be relevant to your lifestyle and preferences.
We understand that as part of this, you may share with us sensitive information about your personal circumstances or events, anniversaries and holidays that are important to you. www.cabal.gr will always ensure that we have your consent to use this sensitive information as part of the Personal Shopping service.
You can discuss these arrangements and change them at any time by speaking to www.cabal.gr Personal Shopping team directly.

Shopping Online

When you visit www.cabal.gr, we collect information about your device to ensure we can continue to drive innovation and improve usability to benefit your online shopping experience. Information can be collected through your IP address or through cookies placed on your device. Some cookies are needed for the proper functioning of the website. For more information about how www.cabal.gr uses cookies, please refer to our Cookie Policy.
When you make a purchase on www.cabal.gr, we will collect information about you to ensure we can fulfill your order or chosen service (including your name, contact details, and delivery address). You will be offered the opportunity to use our guest checkout path or to create an online account on our website. In order to register an online account, we will ask you for your name and contact details. You will also be asked to create a password. Once you have created an account, this will serve as a platform to update your marketing preferences through the MY PREFERENCES

www.cabal.gr Competitions, Giveaways Offers, and Special Events

When you participate in a www.cabal.gr COMPETITION or sign up to attend one of our events, either throughwww.seetheseaclothes.com, or indirectly through a third party, we will collect information about you. This information will be used to administer competitions and manage events, including securing your registration at an event, and selecting and contacting prize winners. If you provide the personal information of another customer for one of our events, we will assume you have their consent.

How Can You Manage The Information We Hold About You?

Where provided by law, you, your representatives or your proxies have the right to access review and request a physical or electronic copy of the information held about you. You also have the right to request information on the source of your Personal Data

 • Once you have registered for an account online, you can manage your communication preferences through our Preference Centre by logging in to your account.
 • Alternatively, contact our www.cabal.gr Customer Team by email at info@cabal.gr (quoting “Security and Privacy Enquiry”) or by phone on Τ: +30 6945235912
 • You can also unsubscribe from individual email marketing communications via the “Unsubscribe” link at the bottom of each of our email newsletters.
  It can take up some time up to one month for your preferences to be registered on our system, so you may still receive communications from us during this period.
  Should you wish to know more about what information we hold about you including making changes to, or requesting the deletion of, information that we hold about you, you are also entitled by law to make a Data Subject Request. You can make such a request by emailing us at www.cabal.gr . Please note that we may need to exclude certain information as part of your request, e.g., in order to protect the privacy of other individuals or if we are permitted to exclude the information for legal or other reasons.

How Do We Keep Your Information Secure?

We make sure that we have information security measures in place to keep your information secure. Where we ask third parties to work on our behalf, before sharing information we always make sure that they have sufficient information security measures in place.
We will not share your information with any third parties who might wish to market their goods and services to you unless you have provided your consent.
www.cabal.gr does not routinely share information outside of the European Economic Area (EEA). If it is necessary, we will only do so with the relevant protection in line with data protection legislation requirements.

How Long Will www.cabal.gr Keep My Information?

www.cabal.gr is committed to keeping your personal information only for so long as is necessary or where we have a legitimate interest to continue doing so. Where www.cabal.gr no longer requires information to be in a format where you can be identified personally, e.g., where we keep information for analytical and research purposes or transaction information, we will remove any personal details about you.
If you have registered for an account on www.cabal.gr then we will continue to retain your personal information in order to maintain your account.
We understand that some of our customers do not shop with www.cabal.gr on a regular basis, but if you have not made a purchase with www.cabal.gr for a continuous period of three years, then we will delete your account details and all personal information that we hold about you. If you wish to use your account after this time, you will need to sign up to a new account.
If you have not registered for an account on www.cabal.gr , but you have signed up to receive www.cabal.gr΄s newsletters and marketing notifications, then www.cabal.gr will only retain your information for as long as we have your consent to send you marketing material.
In case you shop online with www.cabal.gr but use our guest checkout path, we will only retain your personal details for a reasonable period of time after you have completed the transaction in order to fulfill any contractual obligations such as refunds and guarantees (unless you also receive www.cabal.gr marketing communications, in which case we will add this order information to your customer record).
Please note that if you have registered for an account www.cabal.gr, but choose to use our guest checkout path, we will add the guest checkout purchase to your customer record internally automatically. It will not be visible on your order history page as that will only show orders through the registered user procedure.

How Will I Know If This Privacy Policy Changes?

We reserve the right to change this Privacy Policy at any time, so please review it on a regular basis. Any changes made to this Privacy Policy will be posted here. The date stamp at the top of the page represents the last day this Privacy Policy was updated. By maintaining an Account with us, or by using or accessing any services provided by us or the Website, you will be deemed to have agreed to and accepted this Privacy Policy.

Security Policy

 • Encryption & Security: We use a variety of technical, administrative, and organizational security measures, including encryption and authentication tools in certain circumstances, to maintain the safety of your personal data.

Despite our efforts, no website, mobile application, database or system is completely secure or “hacker proof.” You can help keep your data safe by taking reasonable steps to protect your personal information against unauthorised disclosure or misuse.

Use of Web Technologies

Cookies and Pixel Tags

A cookie is a small text file that is stored on a user’s computer for record-keeping purposes.  www.cabal.gr collects information, which may include personal data, from your browser when you use our Site.
There are four main types of cookies – here’s how and why we use them.

 • Site functionality cookies – these cookies allow you to navigate the site and use our features, such as “Add to Bag” and “Save for Later”.
 • Site analytics cookies – these cookies allow us to measure and analyze how our customers use the site, to improve both its functionality and your shopping experience.
 • Customer preference cookies – when you are browsing or shopping on www.cabal.gr  these cookies will remember your preferences (like your language or location), so we can make your shopping experience as seamless as possible, and more personal to you.
 • Targeting or advertising cookies – these cookies are used to deliver ads relevant to you. They also limit the number of times that you see an ad and help us measure the effectiveness of our marketing campaigns.

By using our site, you agree to us placing these sorts of cookies on your device and accessing them when you visit the site in the future. If you want to delete any cookies that are already on your computer, the “help” section in your browser should provide instructions on how to locate the file or directory that stores cookies.

How Can I Manage My Cookies?

If you do not want to accept cookies from www.cabal.gr , you can change your browser settings so that cookies are not accepted. If you choose to do this, please be aware www.cabal.gr may no longer function as intended.
For further information about cookies and how to disable them, please go to the Information Commissioner’s webpage on cookies: call center: 210 6475600 – fax: 210 6475628 – website: www.dpa.gr
e-mail: contact@dpa.gr, for complaints: complaints@dpa.gr, for cases of violations: databreach@dpa.gr

How Can I Turn My Cookies Off?

All popular browsers (e.g., Chrome, Internet Explorer, Edge, and Safari) allow you to amend your cookie settings so that cookies are no longer enabled across all websites that you visit. You can find information explaining how to disable cookies for the main browsers in the ‘Where to find information about controlling cookies’ section at the Information Commissions website; call center: 210 6475600 – fax: 210 6475628 – website: www.dpa.gr
e-mail: contact@dpa.gr, for complaints: complaints@dpa.gr, for cases of violations: databreach@dpa.gr
Similarly, you can adjust your advertising preferences on your mobile device at the device level.  For example, to adjust your advertising preferences in iOS, visit Settings > Privacy > Advertising > Limit Ad Tracking. To adjust your advertising preferences in Android, visit Settings > Google > Ads > Opt out of interest-based ads.

No Information Collected from Children

No part of the Website is designed to attract anyone under the age of 18. Children are not eligible to use any services provided by us, and we ask that children under the age of 18 not submit any personal information to us or visit the Website. If you are under the age of 18 or otherwise not of legal age to form a binding contract in your place of residence, you must have your parent or legal guardian’s permission to use the Website.

Communications

Based upon the personally identifiable information that you provide to us, we may send you a welcome e-mail. We will also communicate with you in response to your inquiries, to provide any services you request, to provide newsletters or other updates that you request and to manage your Account. In addition, when you register an Account with us, you may choose to consent to our contacting you by e-mail and to receiving our e-mail subscriptions, editorial e-mails and advertorial e-mails (see below) from us. If at any time, you no longer want us to contact you by e-mail and/or receive our e-mail subscriptions, editorial e-mails, and advertorial e-mails, you may opt out of these functions by changing the preferences in your Account. You can contact customer service by e-mail, telephone or postal mail at the contact information listed below to assist you with any such changes to your Account.
If you have an Account with us, then from time to time, and in addition to e-mails or e-mail subscriptions sent by us, we may send you e-mails that contain advertising or other content sponsored by third-party retailers or businesses (“advertorial e-mails”). These advertorial e-mails are clearly marked as such in the subject line and a note at the top of the article itself.
We send advertorial e-mails on behalf of the third party sponsors. We do not share your personally identifiable information with such sponsors, except as otherwise provided in this Privacy Policy, but we may sell or share aggregate, non-personal information with such sponsors for any legally permissible purpose.

Manage Accurate Information

If your personally identifiable information changes, or if you no longer choose to use our services or the Website, you can contact customer service by e-mail, telephone or postal mail at the contact information listed below to assist you with changes to your Account. To the extent your Account closes or becomes inactive, we will continue to protect your information as described in this Privacy Policy.

International Users

www.cabal.gr is based and offices headquartered in Greece , with our servers in Germany. Please be aware that information you provide to us or that we obtain as a result of your use of www.cabal.gr, an Account, or any services provided by us may be processed and transferred to, and be subject to the laws of Greece. If our cookies or other software detects IP addresses located in a country outside Greece, we reserve the right to deny access to any and all of our services.

Business Transitions

In the event that we go through a business transition, such as a merger, acquisition or sale of our assets, your personal information will likely be among the assets transferred. You will be notified of any such change in ownership or control of your personal information. We may transfer your information as an asset in connection with a proposed or actual merger or sale (including any transfers made as part of an insolvency or bankruptcy proceeding) involving all or part of our business or as part of a corporate reorganisation, stock sale or other change in control.
We may also use and disclose your information to parties connected with the contemplated or actual financing, insuring, sale, assignment or other disposal of all or part of our business or assets, including for the purposes of determining whether to proceed or continue with such transaction or business relationship or fulfilling any records or other reporting requirements to such parties.
Other than to the extent use and disclosure is pursuant to a court order, we will require such parties and successors in interest to treat your information in accordance with this Privacy Policy and to use and disclose it only for the purposes for which it was collected.

Contact Us

If you have any questions or suggestions regarding this Privacy Policy, please contact us as follow:

By e-mail: Customer Care

Cabal IKE, Megalou Vassiliou 19-21 , Athens, P.C. 11854, Greece

By mail: info@cabal.gr

Thank you for shopping with us at www.cabal.gr

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.